Father, I Adore You


  Father, I Adore You
  Words: Terrye Coelho 1952-
  Tune: Terrye Coelho 1952-
  Category: Praise

  G C6    D  G         C    D  G
1. Fa-ther, I a-dore you; and I Lay my life be-fore You,
2. Je-sus, I a-dore You; and I Lay my life be-fore You,
3. Spir-it, I a-dore You; and I Lay my life be-fore You,

   G  C D  G
1-3. How I love You!

Father, I Adore You